Interview Yvonne en Hans bij RTV- Ridderkerk


Mededeling Hans van Eldijk

Woensdag ochtend 30 maart 2016 hebben Yvonne Immerzeel en Hans van Eldijk op Radio Ridderkerk d.m.v een interview het e.e.a verteld over Cine'67.

Chris Smit en Hans van Eldijk hebben ook voorgaande week een bijeenkomst Sport en Cultuur gehad.
En hebben daarvoor de Gemeente Zwijndrecht bezocht en ook daar zijn zij positief ontvangen.
De gemeente zal het initiatief nemen om een platform te creëren waarin
alle instellingen op dit gebied kunnen participeren en als gevolg communiceren etc.
Dit plan zal in de komende periode in de raad aan de orde komen.